Les activitats quotidianes de joc, higiene, alimentació i descans són les que estructuren el tarannà diari dels infants a l’escola bressol. Aquestes rutines, impregnades d’una manera de fer tranquil·la, amb ple sentit educatiu i viscudes amb afecte permeten que les criatures trobin la seguretat i les possibilitats de desenvolupament que necessiten.

 

L’experiència ens ha portat a adoptar el nostre propi mètode i agafar el més enriquidor pels nens i nenes de diferents corrents d'educació. Portem a la pràctica molts aspectes de la metodologia Montessori

 

Els tres primers anys de vida són els més importants en el desenvolupament del nen/a, per això ens basem en una metodologia que permet una estimulació primerenca molt important per futurs aprenentatges, on el Joc és l'eina principal de treball.

 

El dia a dia a l’escola:

 

 • Bon dia
 • Audició de nanes en diferents idiomes
 • Passes de bits d’ intel·ligència
 • Gateig i rastreig diari
 • Racó de la biblioteca
 • Racó de les llums
 • Experimentacions setmanals
 • Treball per projectes

 

La relació amb les famílies és un aspecte molt important en el nostre centre, considerem molt important que totes dues parts col·laborin juntes. 

 

Què fem per afavorir aquesta relació?

 

 • Reunions d'avaluacions
 • Comunicació permanent mitjançant agendes digitals KinderTIC
 • Contacte diari a les sortides quan els pares entren a les classes
 • Activitats pares-mestres a l’aula, festes, etc.

 

Relació amb les families

Metodologia

 • Psicomotricitat fina i gruixuda.
 • L’hort
 • Joc simbòlic
 • Joc heurístic i panera de tresors.
 • Utilització de les TICs i la pantalla digital
 • Música amb l’Helenca
 • Anglès amb teachers especialitzats
 • Piscina (instal·lacions a l’escola Montcau La Mola)